Fastpartner

Att nå ut med information till hyresgästerna var verkligen krävande och tog för lång tid.

En av Fastpartners största utmaningar var att uppdatera hyresgästslistan samt nå ut med information till sina fastigheter runtom i landet. Detta var en krävande och tidskonsumerande uppgift.

Användarvänligt, smidigt och webbaserad lösning

Fastpartner har idag någon eller några förvaltare i varje region som kan centralt lägga upp nya hyresgäster eller annan information på alla sina fastigheter runt om i landet väldigt enkelt och snabbt via vår mjukvara Castit. Det tar cirka 10 sekunder att lägga till eller ta bort en ny hyresgäst.

De kan också visa lediga objekt (lokaler, lager m.m.) till sina kunder som besöker fastigheterna enkelt med en knapptryck via Castit, objekten hämtas automatiskt från objektvision med en koppling som vi tagit fram.

Fastpartner-logo

 

Fastpartner äger och förvaltar fastigheter i Sveriges största befolkningscentrum, Stockholm och Mälardalen från Gävle till Norrköping, Göteborg och Malmö. Idag äger Fastpartner fastigheter till ett värde överstigande 20 miljarder kronor, företrädesvis i rikets största och mest expansiva tätorter.